Sorry, this video is not available in your country.

Tăng Cường Giám Sát Sự Lưu Hành Của Vi Rút Cúm Gia Cầm H5N1

chia sẻ

Tăng Cường Giám Sát Sự Lưu Hành Của Vi Rút Cúm Gia Cầm H5N1

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 29/06/2020
Theo kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y Vùng VII cho thấy tỷ lệ lưu hành vi rút cúm A H5N1 tại các chợ buôn bán gia cầm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn đang ở mức cao, chiếm 7,14%.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm