Sorry, this video is not available in your country.

Tây Ban Nha: Bệnh Nhân Nằm La Liệt Dưới Sàn, Covid-19 Lây Nhiễm Quá Nhanh

chia sẻ

Tây Ban Nha: Bệnh Nhân Nằm La Liệt Dưới Sàn, Covid-19 Lây Nhiễm Quá Nhanh

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 26/03/2020
Giống như Ý, thành phố Madrid - Tây Ban Nha đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm