Sorry, this video is not available in your country.

Tesla Phải Bồi Thường Cho 130 Triệu Đô Vì Môi Trường Làm Việc Phân Biệt Chủng Tộc

chia sẻ

Tesla Phải Bồi Thường Cho 130 Triệu Đô Vì Môi Trường Làm Việc Phân Biệt Chủng Tộc

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 13/10/2021
Một bồi thẩm đoàn liên bang đã yêu cầu Tesla bồi thường hơn 130 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại cho một cựu công nhân da đen, vì phát hiện anh ta phải chịu một môi trường làm việc thù địch chủng tộc, theo một báo cáo truyền thông.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm