Sorry, this video is not available in your country.

Thái Lan: Phe Chống Chính Quyền Và Phe Bảo Hoàng Đụng Độ Trong Cuộc Biểu Tình Ở Băng Cốc

chia sẻ

Thái Lan: Phe Chống Chính Quyền Và Phe Bảo Hoàng Đụng Độ Trong Cuộc Biểu Tình Ở Băng Cốc

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 18/10/2020
Đụng độ đã nổ ra giữa những người biểu tình ủng hộ dân chủ của Thái Lan và những người ủng hộ chế độ quân chủ tại một cuộc biểu tình ở Bangkok vào ngày 14 tháng 10.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm