Sorry, this video is not available in your country.

Thái Lan Ra Mắt Bộ "Kit Test" Kiểm Tra Nồng Độ THC Trong Các Sản Phẩm Cần Sa

chia sẻ

Thái Lan Ra Mắt Bộ "Kit Test" Kiểm Tra Nồng Độ THC Trong Các Sản Phẩm Cần Sa

Người đăng:
Ngày đăng: 05/07/2022
Thái Lan mới đây đã cho ra mắt bộ xét nghiệm đầu tiên của nước này giúp kiểm tra lượng thành phần chất tetrahydrocannabinol (THC) trong các sản phẩm chứa cần sa có vượt quá giới 0,2% theo quy định pháp lý hay không.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm