Sorry, this video is not available in your country.

Thái Lan Sắp Mở Rộng Chính Sách Thị Thực Cho Du Khách Châu Âu

chia sẻ

Thái Lan Sắp Mở Rộng Chính Sách Thị Thực Cho Du Khách Châu Âu

Người đăng:
Ngày đăng: 21/11/2023
Thái Lan có thể sẽ miễn thị thực đối với du khách đến từ nhiều nước châu Âu, đồng thời thúc đẩy tổ chức nhiều sự kiện văn hóa và thể thao để thu hút nhiều khách du lịch quốc tế hơn nữa.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm