Sorry, this video is not available in your country.

Thảm Họa Tuyệt Chủng Hàng Loạt (Phần 1 - Tập 1)

chia sẻ

Thảm Họa Tuyệt Chủng Hàng Loạt (Phần 1 - Tập 1)

Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu ước tính rằng đến năm 2100 có khoảng 50% tổng số loài trên thế giới: có tới 1 triệu loài động vật và thực vật có nguy cơ bị ảnh hưởng.