Sorry, this video is not available in your country.

“Thần Đèn” Nông Dân Chuyên Dời Nhà Ở Miền Tây

chia sẻ

“Thần Đèn” Nông Dân Chuyên Dời Nhà Ở Miền Tây

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 13/01/2021
“Thần đèn” không chỉ có trong truyện cổ tích mà ở miền Tây cũng có những đội “thần đèn” có biệt tài di dời nhà theo kiểu nông dân rất đặc biệt. Từ những căn nhà vài tấn, cho đến vài ngàn tấn đã được các “thần đèn” này bứng dời đi thành công.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm