Sorry, this video is not available in your country.

Thanh Hóa Bắt Buộc Đeo Khẩu Trang Nơi Công Cộng

chia sẻ

Thanh Hóa Bắt Buộc Đeo Khẩu Trang Nơi Công Cộng

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 04/08/2020
Từ sáng nay, người dân Thanh Hóa bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Đến nay, Thanh Hóa chưa phát hiện ca bệnh dương tính. Tỉnh ny cũng đã rà soát, giám sát được 7.452 người trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam và các địa phương có dịch; cách ly hơn 250 người trong đ1o có 4 người nước ngoài.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm