Sorry, this video is not available in your country.

Thanh Hóa Tiêu Hủy Hơn 24.000 Con Gia Cầm Nhiễm Cúm A/H5N6

chia sẻ

Thanh Hóa Tiêu Hủy Hơn 24.000 Con Gia Cầm Nhiễm Cúm A/H5N6

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 14/02/2020
Những ngày qua, tại huyện Nông Cống và Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện dịch cúm A/H5N6 trên gia cầm, với hơn 24.000 con gà, vịt, ngan phải tiêu hủy.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm