Sorry, this video is not available in your country.

Thanh Hóa Xuất Hiện 2 Ổ Dịch Sốt Xuất Huyết Với Hơn 150 Bệnh Nhân

chia sẻ

Thanh Hóa Xuất Hiện 2 Ổ Dịch Sốt Xuất Huyết Với Hơn 150 Bệnh Nhân

Người đăng:
Ngày đăng: 22/09/2022
Đến ngày 22-9, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện 2 ổ dịch sốt xuất huyết tại thị xã Nghi Sơn, với hơn 150 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương cùng người dân khoanh vùng, dập dịch.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm