Sorry, this video is not available in your country.

Thanh Niên Ở Trung Tâm Biểu Tình Iraq Thề Tẩy Chay Cuộc Biểu Tình "Gian Lận"

chia sẻ

Thanh Niên Ở Trung Tâm Biểu Tình Iraq Thề Tẩy Chay Cuộc Biểu Tình "Gian Lận"

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 13/10/2021
Iraq sẽ tổ chức bầu cử sớm vào Chủ nhật như một sự nhượng bộ cho phong trào biểu tình do thanh niên lãnh đạo, nhưng ở Nasiriyah, thành phố trung tâm của cuộc nổi dậy, hầu hết thanh niên sẽ không bỏ phiếu. Trước thềm các cuộc thăm dò quốc hội, tâm trạng ở Nasiriyah và phần lớn Iraq rất ảm đạm với rất ít hy vọng cuộc bầu cử sẽ mang lại sự thay đổi rất cần thiết cho đất nước bị chiến tranh tàn phá.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm