Sorry, this video is not available in your country.

Thành Phố Lều Di Cư Ở Mexico

chia sẻ

Thành Phố Lều Di Cư Ở Mexico

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 06/12/2023
Nhà thờ Solitude, một trong những nhà thờ lịch sử nhất của thành phố Mexico, đã trở thành một trong những tâm điểm của cuộc khủng hoảng di cư mà đất nước đang phải đối mặt, với hơn một nghìn người di cư sử dụng nhà thờ này làm điểm dừng chân trên đường về phía bắc đến Mỹ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm