Sorry, this video is not available in your country.

Thấy Gì Từ 40% Tàu Biển Việt Nam Phải Ra Nước Ngoài Sửa Chữa

chia sẻ

Thấy Gì Từ 40% Tàu Biển Việt Nam Phải Ra Nước Ngoài Sửa Chữa

Tính đến tháng 6-2020, Việt Nam có 1.503 tàu biển, trong đó có 1.038 tàu vận tải hàng hóa. Đội tàu biển Việt Nam đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN và 30 trên thế giới. Tuy nhiên, 40% tàu biển Việt Nam phải ra nước ngoài sửa chữa cho thấy ngành công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển trong nước vẫn chưa phát triển.
Tags: tin tức, Kinh tế, Tàu thuyền