Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Thế Giới Kì Diệu Của Gumball: Niên Giám Của Darwin: Phần 1 - The Amazing World Of Gumball: Darwin's Yearbook S1 | Tập 1

9.5 / 6 đánh giá
Đạo diễn: Mic Graves
Niên Giám Của Darwin là phần ngoại truyện về Thế Giới Kì Diệu của Gumball. Khi Darwin đang nói chuyện với Carrie thì thầy Brown nhắn tin nhờ cậu thiết kế cuốn niên giám cho trường. Mỗi tập phim kể về một nhân vật ở trường cấp 2 Elmore.

Có thể bạn thích