Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Thế Giới Kì Diệu Của Gumball: Phần 5 - The Amazing World Of Gumball S5 | Tập 1

6.5 / 2 đánh giá
Đạo diễn: Mic Graves
Gumball là câu chuyện về một gia đình bình thường sống trong một thành phố có nhiều điều kì lạ. Trung tâm của gia đình này là Gumball, chú mèo xanh lạc quan, có khả năng lường trước mọi rủi ro.

Có thể bạn thích