Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Nhóc Trùm: Nối Nghiệp Gia Đình - The Boss Baby: Family Business

Để ngăn một âm mưu xấu xa hòng biến các em bé trên đời thành chuột, sẽ cần nhiều hơn là một Nhóc trùm! Cả gia đình Tampleton sẽ cùng tham gia vào một cuộc phiêu lưu điên rồ.
Tags: Hài hước

Có thể bạn thích