Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Hội Những Đứa Trẻ Xấu Xí - The Club Of Ugly Children

8.8 / 43 đánh giá
Đạo diễn: Jonathan Elbers
Sản xuất: Umami Media
Tổng thống Isimo muốn tống khứ tất cả những đứa trẻ xấu xí, Paul là một trong những đứa trẻ này nhưng anh đã trốn thoát và bắt đầu một phong trào nhằm lật đổ chính quyền.  

Có thể bạn thích