Sorry, this video is not available in your country.

Thế Giới Kì Diệu Của Gumball

chia sẻ

Thế Giới Kì Diệu Của Gumball

Darwin bị gửi tới trường dành cho các thiên tài của chính phủ. Đúng thế. Thật đấy.