Sorry, this video is not available in your country.

Thế Giới Kì Diệu Của Gumball (Phần 2 - Tập 37A)

chia sẻ

Thế Giới Kì Diệu Của Gumball (Phần 2 - Tập 37A)

Darwin bị gửi tới trường dành cho các thiên tài của chính phủ. Đúng thế. Thật đấy.