Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Hàng Hóa: Khó Sống, Khó Bán - The Goods: Live Hard, Sell Hard

Nhân viên thanh lý xe cũ Don Ready được một hãng bán lẻ xe hơi đang lụn bại thuê để biến đợt bán hàng nhân ngày 4/7 thành một sự kiện lợi nhuận cao
Tags:

Có thể bạn thích