Sorry, this video is not available in your country.

The Great Home Transformation (Phần 1 - Tập 5)

chia sẻ

The Great Home Transformation (Phần 1 - Tập 5)

Emma Willis và Nick Grimshaw hợp tác để biến đổi những ngôi nhà gia đình trên khắp đất nước với sự trợ giúp của một chiếc xe tải thay đổi cuộc đời. Bên trong chiếc xe tải là một bảng tâm trạng sống động, nơi gia đình sẽ trải nghiệm một tầm nhìn riêng biệt cho ngôi nhà mới đầy phong cách của gia đình dựa trên