Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Kì Nghỉ - The Holiday

8.9 / 20 đánh giá
Thể loại: HBO GO, Điện ảnh
Đạo diễn: Nancy Meyers
Nhà dựng quảng cáo phim từ Los Angeles Amanda và nhà báo London Iris cố gắng thoát khỏi những rắc rối tình yêu bằng cách đổi nhà cho nhau trong 2 tuần nhân kỳ nghỉ lễ.

Có thể bạn thích

Phim lẻ 7.0 116 phút
Phim lẻ 8.5 88 Phút
Phim lẻ 2.0 87 Phút
Phim lẻ 7.8 88 Phút
Phim lẻ 9.2 106 Phút
Phim lẻ 10.0 108 Phút
Phim lẻ 7.0 169 Phút
Phim lẻ 9.7 89 Phút
Phim lẻ 7.2 90 Phút
Phim lẻ 8.0 92 Phút
Phim lẻ 9.2 116 Phút
Phim lẻ 10.0 83 Phút
Phim lẻ 8.8 99 Phút
Phim lẻ 10.0 140 Phút
Phim lẻ 8.7 90 Phút
Phim lẻ 10.0 119 phút
Phim lẻ 5.5 108 phút
Phim lẻ 6.0 125 Phút
Phim lẻ 9.3 155 Phút
Phim lẻ 8.5 105 Phút
Phim lẻ 10.0 112 Phút
Phim lẻ 0.0 120 phút
Phim lẻ 0.0 132 Phút
Phim lẻ 8.2 87 Phút
Phim lẻ 0.0 93 phút
Phim lẻ 7.5 118 Phút
Phim lẻ 0.0 144 Phút
Phim lẻ 8.3 83 Phút
Phim lẻ 10.0 112 Phút
Phim lẻ 0.0 101 Phút