Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Dự Án Lazarus: Phần 1 - The Lazarus Project S1 | Tập 1

Thể loại: HBO GO, Phim Bộ
Đạo diễn: Marco Kreuzpaintner Laura Scrivano Akaash Meeda
Một nhà phát triển ứng dụng trẻ tuổi nhận thấy có những bất thường trong dòng thời gian mình đang sống, và khám phá ra một tổ chức có khả năng đảo ngược thời gian hòng ngăn chặn các thảm họa diệt vong nhân loại.
Tags: ,

Có thể bạn thích