Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Đông Hải Mỹ Nhân Ngư - The Legend Of Mermaid 2

9.3 / 41 đánh giá
Đạo diễn: Đổng Vĩ
Sản xuất: JY Media
Sau khi đảo Bồng Lai bị chìm, Tịch Âm vì cứu Nghiêm Liệt nên đã lấy giao châu ra nhưng chàng đã chìm xuống biển sâu, tộc giao nhân từ đó cũng ẩn mình khỏi thế gian. Nhưng sủng phi đương triều Trầm Mị vì thèm muốn những hạt giao châu nên đã dụ Nghiêm Liệt đi cùng ả để tìm giao nhân tộc.  

Có thể bạn thích