Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Huyền Thoại Về Tarzan - The Legend Of Tarzan

Nhiều năm sau khi Tarzan rời rừng già, anh được mời quay lại làm phái viên thương mại cho Quốc hội, mà không biết anh chỉ là con tốt thí trong âm mưu chết người.

Có thể bạn thích