Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ - The Legend Of White Snake | Tập 1

8.7 / 1512 đánh giá
Đạo diễn: Trí Lỗi
Tại núi Nga Mi, có một xà yêu tu luyện ngàn năm tâm tính lương thiện tên là Bạch Tố Trinh, một lòng muốn tu thành chánh quả trở thành tiên, nàng cũng dự định đến thành Lâm An để mở rộng nhãn giới. 

Có thể bạn thích