Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Thục Sơn Chiến Kỷ 2 - The Legend Of Zu 2 | Tập 1

8.6 / 490 đánh giá
Thể loại: Phim, Võ thuật, Tâm lý, Cổ trang
Đạo diễn: Hoàng Vỹ Kiệt
Sản xuất: Jiang Su Strawbear Films
Vì theo đuổi tình yêu, Anh Nam đến Thương Khư học võ, trời xui đất khiến thế nào lại cùng Dư Anh Kỳ lạc đến Thục Sơn. Hai phái vì Xích hồn thạch hợp tác lập một tiểu đội.  Anh Nam, Anh Kỳ, Bạch Cốc Dật đều được chọn làm vào nhóm đệ tử này, số mệnh ba người từ đó cũng trở nên rắc rối...

Có thể bạn thích