Sorry, this video is not available in your country.

The Lost Kitchen (Phần 2)

chia sẻ

The Lost Kitchen (Phần 2)

Erin và nhóm của cô ấy chuẩn bị cho bữa tối đầu tiên của phần 2: thực đơn gồm các nguyên liệu có nguồn gốc địa phương cho bữa tối khó quên trong rừng.