Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Thế Giới Đã Mất: Công Viên Kỷ Jura - The Lost World: Jurassic Park

Một nhóm nghiên cứu được cử đến Khu B của Công viên Kỷ Jura để nghiên cứu khủng long, trong khi một nhóm của InGen lại có mưu đồ khác.

Có thể bạn thích