Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Đoạt Hồn Dị Trận Đồ - The Memory Of A Killer

8.0 / 21 đánh giá
Đạo diễn: Trương Lỗi
Sản xuất: Công ty Điện ảnh Tây An
Ở thời kỳ Ngũ đại Thập Quốc, đặc sứ Bàng Tồn Nghĩa đến Trung Nguyên để nghị hoà, sau khi trở về thì được Mân Vương và bách tính ngênh đón. Không ngờ rằng Thanh Tước tiên tử lại thông đồng với thích khách âm thầm lẻn vào để đại khai sát giới. Mân Quốc diệt vong chỉ trong một đêm.
Tags: Bí ẩn, Trinh thám, ,

Có thể bạn thích