Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Kẻ Ngoài Cuộc: Phần 1 - The Outsider S1 | Tập 1

Cuộc điều tra vụ sát hại dã man một cậu bé diễn ra có vẻ bình thường song lại khiến một viên cảnh sát dày dạn và một điều tra viên theo lối không giống ai phải đặt câu hỏi về mọi thứ mà họ cho là thật.

Có thể bạn thích