Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Thanh Xà, Bạch Xà - The Sorcerer And The White Snake

8.5 / 63 đánh giá
Đạo diễn: Trình Tiểu Đông
Sản xuất: China Juli Entertainment Media
Mối tình của yêu tinh Bạch Xà và Hứa Tiên là trái luân thường đạo lý, nhà sư Pháp Hải đã ra tay thu phục Bạch xà tinh. Nhưng rồi vì cứu nương tử, Hứa Tiên đã bị yêu quái nhập và may mắn được Pháp Hải cứu giúp, vì hiểm lầm nên Thanh Xà và Bạch Xà đã nhấn chìm cả Kim Sơn.  

Có thể bạn thích

Phim bộ 7.5 45 Tập
Phim bộ 8.8 60 Tập
Phim bộ 7.4 40 Tập
Phim bộ 9.2 15 Tập
Phim bộ 8.5 55 Tập
Phim bộ 7.8 43 Tập
Phim bộ 7.2 50 Tập
Phim bộ 10.0 45 Tập
Phim bộ 7.1 80 Tập
Phim bộ 8.1 60 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim lẻ 7.5 86 Phút
Phim lẻ 8.6 100 Phút
Phim bộ 8.8 54 Tập
Phim bộ 9.4 32 Tập
Phim bộ 7.5 38 Tập
Phim bộ 9.1 38 Tập
Phim bộ 8.8 38 Tập
Phim bộ 8.9 48 Tập
Phim bộ 8.8 61 Tập (5 Phần)
Phim bộ 8.1 31 Tập
Phim bộ 8.9 36 Tập
Phim bộ 7.7 39 Tập
Phim bộ 8.3 40 Tập
Phim bộ 8.4 60 Tập
Phim bộ 8.7 46 Tập
Phim bộ 8.5 36 Tập
Phim bộ 8.3 34 Tập
Phim bộ 8.4 86 Tập (2 Phần)
Phim bộ 8.6 42 Tập