Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Quảng Đông Thập Hổ: Thiết Kiều Tam - The Tigers Of Guangdong

8.0 / 236 đánh giá
Đạo diễn: Điền Thiểu Ba
Để duy trì sự yên tĩnh của xã hội, Học Viện Võ Thuật Quảng Châu đã chiến đấu để ngăn chặn những kẻ buôn người và buôn lậu ma túy vào Quảng Châu.  

Có thể bạn thích