Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Đại Mạc Chiến Tướng Ban Siêu - The Warrior Of Banchao

7.2 / 44 đánh giá
Đạo diễn: Tưởng Tùng
Sản xuất: Beijing Film Studio
Phụng xa đô úy Đậu Cố, sau khi đại phá quân Hung Nô ở Thiên Sơn thì được phong Hô Diên Vương, phụng chỉ phái Quách Tuân và Tư Mã Ban Siêu xuất sứ Tây vực, liên hợp các nước ở Tây vực mở lại đường kinh thương, chặt đứt cánh tay đắc lực của Bắc Hung Nô.  

Có thể bạn thích