Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Vợ Của Người Giữ Sở Thú - The Zookeeper's Wife

9.8 / 6 đánh giá
Thể loại: Phim, Tâm lý, Gia Đình
Đạo diễn: Niki Caro
Sản xuất: Scion Films
Câu chuyện có thật về Antonina và chồng là tiến sĩ Jan Zabinskis, người trông vườn thú Warsaw vào năm 1931. Khi phát xít Đức xâm chiếm Ba Lan, hai người đã ngầm giúp đỡ cuộc kháng chiến và cứu mạng những người Do Thái khỏi mục tiêu trừ khử của kẻ thù.   

Có thể bạn thích

Phim lẻ 8.7 140 Phút
Phim lẻ 7.9 105 Phút
Phim lẻ 6.4 128 Phút
Phim lẻ 8.0 102 Phút
Phim lẻ 8.9 97 Phút
Phim lẻ 8.1 116 Phút
Phim lẻ 8.3 90 Phút
Phim lẻ 7.8 92 Phút
Phim lẻ 8.0 88 Phút
Phim lẻ 8.3 103 Phút
Phim lẻ 8.3 104 Phút
Phim lẻ 8.1 100 Phút
Phim lẻ 7.3 100 Phút
Phim lẻ 7.4 99 Phút
Phim lẻ 2.0 107 Phút
Phim lẻ 9.0 86 Phút
Phim lẻ 10.0 105 Phút
Phim lẻ 6.1 100 Phút
Phim lẻ 9.2 96 Phút
Phim lẻ 8.9 106 Phút
Phim lẻ 7.9 97 Phút
Phim lẻ 7.8 95 Phút
Phim lẻ 7.7 92 Phút
Phim lẻ 7.1 105 Phút
Phim lẻ 7.7 104 Phút
Phim lẻ 6.6 86 Phút
Phim lẻ 5.3 84 Phút
Phim lẻ 9.1 105 Phút
Phim lẻ 7.9 98 Phút
Phim lẻ 7.8 95 Phút