Sorry, this video is not available in your country.

Thêm 8 Ca Nhiễm Covid-19 Mới Liên Quan Đến 4 Bệnh Viện Ở Đà Nẵng

chia sẻ

Thêm 8 Ca Nhiễm Covid-19 Mới Liên Quan Đến 4 Bệnh Viện Ở Đà Nẵng

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 29/07/2020
Sáng nay 29-7, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã thông tin về 8 ca COVID-19 mới, trong đó có 5 ca bệnh liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, còn lại liên quan Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Giao thông vận tải.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm