Sorry, this video is not available in your country.

Thi Công Quốc Lộ 40B Ì Ạch, Dân Than Trời

chia sẻ

Thi Công Quốc Lộ 40B Ì Ạch, Dân Than Trời

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 13/01/2021
Tuyến quốc lộ 40B được nâng cấp, mở rộng, đoạn qua huyện Tiên Phước, Quảng Nam thi công ì ạch, mưa xuống đường lầy lội khiến người dân khốn khổ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm