Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Thiên Tài Đối Lập - Jennifer B. Kahnweiler: Thiên Tài Đối Lập - Jennifer B. Kahnweiler

Thể loại: WakaFM, Tư duy - Kỹ năng
Tác giả sách bán chạy nhất Jennifer Kahnweiler đưa ra trong quyển sách "Thiên Tài Đối Lập" một quy trình gồm năm bước cho phép người hướng nội và hướng ngoại làm việc cùng nhau một cách hài hòa và đạt được nhiều hơn những gì họ có thể tự làm.

Có thể bạn thích