Sorry, this video is not available in your country.

Thiếu Nữ Đua Mô Tô Địa Hình Mong Phụ Nữ Afghanistan Giành Được Tự Do Và Quyền Lợi

chia sẻ

Thiếu Nữ Đua Mô Tô Địa Hình Mong Phụ Nữ Afghanistan Giành Được Tự Do Và Quyền Lợi

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 06/08/2020
Ở tuổi 16, vận động viên đua xe mô tô địa hình - Negin Afshar, đang mong muốn truyền cảm hứng cho phụ nữ tại Afghanistan giúp họ mạnh mẽ đứng lên đấu tranh giành tự do và quyền lợi cho bản thân mình.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm