Sorry, this video is not available in your country.

Thiếu Phương Án An Toàn, Tạm Hoãn Tháo Dỡ Tòa Nhà Đồi Cù

chia sẻ

Thiếu Phương Án An Toàn, Tạm Hoãn Tháo Dỡ Tòa Nhà Đồi Cù

Người đăng: phuongntl
Ngày đăng: 12/06/2024
Ngày 11-6, UBND TP. Đà Lạt đã đến khu vực xây dựng Tòa nhà câu lạc bộ golf Đồi Cù Đà Lạt để thực hiện giám sát việc tháo dỡ theo thông báo của chủ đầu tư Công ty Hoàng Gia ĐL.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm