Sorry, this video is not available in your country.

Thịt Lợn Vắt Ngang Xe Máy Vận Chuyển Trên Phố Hà Nội

chia sẻ

Thịt Lợn Vắt Ngang Xe Máy Vận Chuyển Trên Phố Hà Nội

Người đăng: hongvan83
Dù dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại 5 quận ở Hà Nội, nhiều xe máy chở thịt lợn không thùng bảo vệ vẫn chạy trên đường phố.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm