Sorry, this video is not available in your country.

Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 5 - Tập 11)

chia sẻ

Thợ Săn Đồ Cũ (Phần 5 - Tập 11)

Bạn thật sự nghĩ mình hiểu biết về đấu giá đồ cũ? Hãy cùng theo chân Brandon và Lori trong hành trình cạnh tranh khốc liệt. Họ phải vật lộn để có thể giành được những món hàng tốt với cái giá phải chăng.