Sorry, this video is not available in your country.

Thỏa Thuận Quốc Tế Đầu Tiên Về Trí Tuệ Nhân Tạo An Toàn

chia sẻ

Thỏa Thuận Quốc Tế Đầu Tiên Về Trí Tuệ Nhân Tạo An Toàn

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 30/11/2023
Sau nhiều nỗ lực của cộng đồng quốc tế, Thỏa thuận quốc tế về trí tuệ nhân tạo AI an toàn đã được thông qua bởi 18 quốc gia. Đây là thỏa thuận chi tiết đầu tiên về cách thức bảo đảm công nghệ AI được sử dụng một cách an toàn, đồng thời hối thúc các công ty công nghệ phải tạo ra các hệ thống AI an toàn ngay trong bước thiết kế.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm