Sorry, this video is not available in your country.

Thời Gian Tồn Tại Của Covid-19 Trên Các Bề Mặt Khác Nhau

chia sẻ

Thời Gian Tồn Tại Của Covid-19 Trên Các Bề Mặt Khác Nhau

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 21/03/2020
Các nhà khoa học từ Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia (NIAID) đã cố gắng bắt chước cách thức virus sẽ được gửi từ một người nhiễm bệnh lên bề mặt hàng ngày. Đây là những gì họ tìm thấy.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm