Sorry, this video is not available in your country.

Thông Tin Sai Lệch Có Hại Về Y Tế Tràn Ngập Các Nền Tảng Truyền Thông Xã Hội Của Philippines

chia sẻ

Thông Tin Sai Lệch Có Hại Về Y Tế Tràn Ngập Các Nền Tảng Truyền Thông Xã Hội Của Philippines

Người đăng: ngantq
Ngày đăng: 23/03/2023
Đoạn video là một phần của hàng loạt các bài đăng y tế không có thật và có hại trên các nền tảng truyền thông xã hội nơi người Philippines được xếp hạng trong số những người dùng nhiều nhất thế giới. Ngay cả trước khi Covid-19 phong tỏa mọi người trong nhà và khiến họ sợ hãi khi gặp bác sĩ, nhiều người ở Philippines đã tìm kiếm các biện pháp khắc phục trực tuyến vì chúng rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm