Sorry, this video is not available in your country.

Thông Tin Về Hoạt Động Ngày Sách Và Văn Hóa Đọc Việt Nam Lần Thứ 3

chia sẻ

Thông Tin Về Hoạt Động Ngày Sách Và Văn Hóa Đọc Việt Nam Lần Thứ 3

Người đăng:
Ngày đăng: 14/04/2024
Cục Xuất bản, In và Phát hành vừa tổ chức họp báo thông tin về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 nhằm lan tỏa sâu rộng giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm