Sorry, this video is not available in your country.

Thử Nghiệm Vắc-xin Covid-19 Dựa Vào Tình Nguyện Viên Để Tạo Ra Đột Phá

chia sẻ

Thử Nghiệm Vắc-xin Covid-19 Dựa Vào Tình Nguyện Viên Để Tạo Ra Đột Phá

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 15/09/2020
Cần rất nhiều tình nguyện viên để phát triển một loại vắc-xin COVID-19 và những tình nguyện viên này có thể là một trong những người quan trọng nhất.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm