Sorry, this video is not available in your country.

Thu Phí Lòng Đường, Vỉa Hè Tại TP.HCM: Công Cụ Để Minh Bạch Quản Lý Đô Thị

chia sẻ

Thu Phí Lòng Đường, Vỉa Hè Tại TP.HCM: Công Cụ Để Minh Bạch Quản Lý Đô Thị

Người đăng:
Ngày đăng: 30/09/2023
UBND TP.HCM vừa trình HĐND TP về mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Đây được xem là khung tiêu chuẩn bổ sung nhằm hình thành công cụ quản lý đô thị một cách minh bạch, thống nhất.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm