Sorry, this video is not available in your country.

Thu Tiền Dịch Vụ Lập Hồ Sơ Với Xe Được Miễn Kiểm Định Lần Đầu Từ 15-6

chia sẻ

Thu Tiền Dịch Vụ Lập Hồ Sơ Với Xe Được Miễn Kiểm Định Lần Đầu Từ 15-6

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 17/05/2024
Từ 15-6, các trung tâm đăng kiểm sẽ thu tiền dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe được miễn kiểm định lần đầu là 46.000 đồng/xe.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm